در حال نمایش 8 نتیجه

یک کوله تجربه مربیان اول دبستان

تومان539.000

در این ۴ فیلم مربیان چمرانی کلاس اول با بیان تجربیاتشون ایده های خلاقانه برای دروس فارسی و ریاضی پایه اول ارائه می دهند. مربیان : خانم مطهره یعقوبی آقای احمد رضا آزاده فر

یک کوله تجربه مربیان پنجم دبستان

تومان429.000
در این  فیلم مربیان چمرانی کلاس پنجم با بیان تجربیاتشون ایده های خلاقانه برای دروس فارسی و ریاضی پایه اول ارائه می دهند. مربیان : خانم الهام رخشنده آقای سید محمد یزدان شناس آقای ترابی آقای سید صادق رضوی
 

یک کوله تجربه مربیان پیش دبستانی

تومان269.000
 
در این ۳ فیلم مربیان چمرانی پیش دبستانی با بیان تجربیاتشون ایده های خلاقانه برای طراحی بازی و فعالیت پیش از دبستان ارائه می دهند. مربیان : خانم حدیثه ملکی خانم زهرا حاجی شمس آقای طه شامیری

یک کوله تجربه مربیان چهارم دبستان

تومان479.000
در این  فیلم مربیان چمرانی کلاس چهارم با بیان تجربیاتشون ایده های خلاقانه برای دروس فارسی و ریاضی پایه اول ارائه می دهند. مربیان : خانم فاطمه سعدی آقای علی قطبی

یک کوله تجربه مربیان سوم دبستان

تومان599.000
در این  فیلم مربیان چمرانی کلاس سوم با بیان تجربیاتشون ایده های خلاقانه برای دروس فارسی و ریاضی پایه اول ارائه می دهند. مربیان : خانم فاطمه عارضی آقای محمد جواد روحی آقای قنبری

یک کوله تجربه مربیان ششم دبستان

تومان349.000
در این  فیلم مربیان چمرانی کلاس ششم با بیان تجربیاتشون ایده های خلاقانه برای دروس فارسی و ریاضی پایه اول ارائه می دهند. مربیان : خانم مرضیه جمالی آقای محمدرضا بابایی

یک کوله تجربه مربیان مهد کودک

تومان239.000
در این فیلم مربی ۴ ساله های حسینیه کودک شهید چمران و مربی پنج ساله های حسینیه کودک با بیان تجربیاتشون ایده های خلاقانه برای طراحی بازی و فعالیت کودکان ۴ و ۵ ساله ارائه می دهند. مربیان : خانم پرورده خانم جعفریان

یک کوله تجربه معلمان دوم دبستان

تومان249.000
 
در این ۴ فیلم مربیان چمرانی دوم دبستان با بیان تجربیاتشون ایده های خلاقانه برای دروس ریاضی و فارسی دوم دبستان ارائه می دهند. مربیان : خانم زهرا مسرور خانم  زهرا فرهادی آقای ساداتی فر تماشای جلسه رایگان :